LT EN

Metodologija

Vertingiausių Baltijos šalių įmonių TOP 30 rengimo metodika

Į TOP 30 vertingiausių Baltijos įmonių sąrašą įtrauktų bendrovių vertė nustatoma remiantis įmonės verte (ang. Enterprise Value), t. y. įmonės būsimų pinigų srautų verte visiems įmonės finansavimo teikėjams (akcininkams ir finansiniams kreditoriams) bendrai. Išimtis - finansinių paslaugų teikėjai (pvz., bankai ir draudimo bendrovės). Jų vertinimas atspindi bendrovės nuosavo kapitalo vertę, nes dėl finansų sektoriaus specifikos neįmanoma objektyviai pateikti įmonės vertės, kurią būtų galima palyginti su kitais TOP 30 dalyviais.

Svarbu atskirti įmonės vertę nuo nuosavo kapitalo vertės. Įmonės vertė yra nuosavo kapitalo ir skolos rinkos verčių suma, atėmus pinigus.

Kiekvienos bendrovės įmonės vertė (finansinių paslaugų bendrovių atveju - nuosavo kapitalo vertė) nustatoma taikant palyginamųjų daugiklių metodą (pagal rinkos kainas). Be to, įmonės atvirumas, skaidrumas, valdymas vertinamas remiantis viešai prieinama informacija. Tokio vertinimo poveikis siekia iki 20 proc. Šį vertinimą atlieka Nasdaq vertybinių popierių biržos biurai Baltijos šalyse – Vilniuje, Rygoje ir Taline. . Vertinami šie su įmonės valdymu susiję veiksniai:

  • atstovavimo įvairovė, t. y. ar stebėtojų taryboje ir valdyboje atstovaujama abiejų lyčių atstovams; nepriklausomų stebėtojų tarybos narių buvimas ir aiškus jų nepriklausomumo deklaravimas; galimybė susipažinti su stebėtojų tarybos ir valdybos darbo patirtimi bendrovės interneto svetainėje; galimybė nustatyti pagrindinius akcininkus;
  • bendrovės atskleidžiama finansinė informacija, informacija apie svarbiausias rizikas ir jų valdymą;
  • svarbiausių vidaus politikos krypčių atskleidimas, įmonės valdymo ir tvarumo ataskaitų buvimas įmonės interneto svetainėje, informacija apie įmonės strateginius tikslus.

Šio metodo pasirinkimą lėmė šios aplinkybės:

  • jis yra paprastas;
  • jam naudojami rinkos duomenys ir viešai prieinamos metinės ataskaitos, nesiremiama subjektyviais duomenimis;
  • jis leidžia greitai atlikti orientacinį įmonės vertinimą;
  • jį galima taikyti net ir tuo atveju, kai viešai prieinama informacija yra gana ribota.

Finansinę analizę atlieka „CONFIDENTUS“ ir „Prudentia“, o viešai prieinamą informaciją apie įmonės valdymą ir skaidrumą vertina Nasdaq atstovybių Vilniuje, Rygoje ir Taline specialistai.

Išimtis - viešai kotiruojamos įmonės, kurių įmonės vertė grindžiama bendrovės verte buvusia vertybinių popierių biržoje birželio 30 d.

methodology